پلیس در کنار پسر بچه‌ای که تصادف کرده دراز کشیده. این خبر ثابت می‌کند هنوز انسانیت زنده است

0 2,262

در سنت پائلو پسر بچه‌ای با اتومبیل تصادف کرده و بیش از آنکه از نظر جسمی صدمه دیده باشد ترسیده و این موضوع سبب اضطراب شدید و قفل شدن اندامش شده است.

پلیسی که با این صحنه مواجه می‌شود به سرعت روی زمین می‌خوابد و با نگه داشتن سر کودک در دستش سعی می‌کند ضمن آنکه مانع از حرکت بی‌جا کودک و آسیب احتمالی‌اش شود به او آرامش دهد تا آمبولانس و خانواده او سر برسند.

دیدن چنین صحنه‌هایی نشان می‌دهد هنوز هم انسانهایی هستند که به جای موبایل در دست گرفتن و عکس انداخت و ارسال آن به شبکه های اجتماعی به خاطر آرامش دیگری لباسشان را خاکی می‌کنند.

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه