این زن حین عمل جراحی به هوش آمد. تجربه او وحشتناک است.

0 6,985

امروزه بی‌هوشی کمک زیادی به کاهش درد و رنج بیماران حین عمل کرده است. با این وجود گاهی اتفاقاتی می‌افتد و بیدار شدن بیمار در وسط عمل تجربه‌های ناخوشایندی را رقم می‌زند.

در اینجا شواهد برخی از بیماران و تجربیات وحشتناک آنها را بخوانید:

– کارول ودر عمل جراحی چشم داشت و در میانه عمل به هوش آمد. حرکت او در میانه عمل باعث شد چشمش را برای همیشه از دست بدهد. علت به هوش آمدن او عدم مصرف کافی داروی بیهوشی بود. او پس از شکایت از متخصص بیهوشی توانست به خاطر از دست دادن چشمش غرامت دریافتن کند اما به هر حال تجربه‌ای وحشتناک را تجربه کرد و هزینه سنگینی را هم پرداخت کرد.


– روزی دوماس دو بار این تجربه را داشت. یکی در ۳ سالگی زمانی که آپاندیسش را عمل کردند و یک بار در نوجوانی وقتی برای عمل پولیپ بینی زیر تیغ رفت. او ۱۳ هزار دلار به خاطر اشتباه پزشکی غرامت دریافت کرد.


– لیندا والتز هم به دلیل تزریق دوز غلطی از داروی بیهوشی میانه عمل صفرا به هوش آند.


– جاناتان پرکینز دیگر بیماری است که ۱۵۰۰ دلار غرامت دریافت کرد چون در تمام طول جراحی با وجودی که حس درد داشت پزشک تاکید میکرد پایش بی‌حس شده است.


– سارا توماس در هنگام جراحی لوزه به هوش آمده و درد شدیدی داشت و به خاطر این غفلت پزشک ۲۲ هزار دلار دریافت کرد.

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه