اگر بخارگرفتگی شیشه اتومبیل از داخل آزارتان می‌دهد این تکنیک را پیاده کنید

0 6,543

یکی از مشکلات شایع رانندگی در فصل زمستان بخار گرفتن شیشه‌ها از داخل است. برای پیشگیری یک جوراب کهنه را انتخاب کنید و مطمئن شوید سوراخ نیست.

حالا دهانه آن را باز کرده و داخلش را با سنگ نمک ریز خرد شده پر کرنید و گره بزنید. آن را داخل جوراب دیگری کنید. می‌توانید از پودر جاذب رطوبت هم استفاده کنید. این جوراب پر شده را زیر صندلی راننده یا جلوی داشبوردتان قرار دهید تا تمام نم داخل ماشین را به خود بگیرد. به کمک این تکنیک نه تنها دیگر اتومبیل‌تان بوی نا نمی‌دهد بلکه خبری از بخار گرفتن شیشه‌ها هم نیست.

 

مترجم: سمیه مقصودعلی

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه