آهنگ جدید امیر عظیمی به‌نام «نیم دیگر»

0 1,132

چقدر ساده بهم ریختی روان مرا / بریده غصه ی دل کندنت آبای مرا

قبول کن که مخاطب پسند خواهد شد / به هر زبان بنویسند داستان مرا

گذشتی از من و شب های خالی از غزلم / گرفته حضرت دستان تو جهان مرا

سریع پیر شدم آنچنان که آینه نیست / شکسته در دل خود صورت جوان مرا

به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه / خدا گرفت به دست تو امتحان مرا

سریع پیر شدم انچنان که آینه نیست / شکسته در دل خود صورت جوان مرا

به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه / خدا گرفت به دست تو امتحان مرا

♫♫♫♫♫♫

دانلود

♫♫♫♫♫♫

نه تو خلیل خدایی نه من چو اسمائیل / بگیر خنجر و دردم بگیر جان مرا

تو را به حرمت عشقت قسم بیا برگرد / بیا و تلخ تر از این نکن دهان مرا

چه روزگار غریبیست بعد رفتن تو / بغل گرفته غمی کهنه آسمان مرا

تو نیم دیگر من نیستی تمام منی / تمام کن غم و اندوه سالیان مرا

سریع پیر شدم انچنان که آینه نیست / شکسته در دل خود صورت جوان مرا

به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه / خدا گرفت به دست تو امتحان مرا

سریع پیر شدم انچنان که آینه نیست / شکسته در دل خود صورت جوان مرا

به فکر معجزه ای تازه بودم و ناگاه / خدا گرفت به دست تو امتحان مرا

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه