شیب دارترین خیابان مسکونی جهان

0 128

شیب دارترین خیابان مسکونی جهان در شهر دانیدن نیوزلند قرار دارد.

 

خیابان بالدوین (Baldwin) در شهر دانیدن (Dunedin) واقع در جنوب نیوزیلند پرشیب ترین خیابان مسکونی ثبت شده در جهان است.در بخش هایی از این خیابان میزان شیب به سی و پنج درصد می رسد که برابر با نوزده درجه است.

این خیابان برای هر نامه رسان  یا هر کسی که می خواهد روزنامه تحویل دهد، می تواند ترسناک باشد چه رسد به اینکه کسی بخواهد با دوچرخه در آن حرکت کند.

5656358_889

شهردار دانیدن گفت: من اغلب در این خیابان پیاده روی می کنم، از پائین خیابان به بالای آن می روم ، این خیابان خیلی شیب دار است. اگر شما نصف این خیابان را به بالا بروید درک می کنید که چرا این خیابان شیب دار ترین خیابان در جهان است.

5656360_814

یکی از ساکنان این محله می گفت: این خیابان سال به سال بیشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.

5656361_707

یکی از ماموران پلیس نیز گفت : این خیابان برای عده ای که به دنبال هیجان هستند می تواند خطرساز هم باشد.

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه