صدایی از اتاق خالی هتل شنیده می‌شود. آنچه دوربین مدار بسته ضبط کرده ترسناک است

0 10,994

مدیر هتل شکایتی مبنی بر سر و صدایی که از یکی از اتاق‌ها شنیده می‌شود دریافت می‌کند. نگهبان متوجه چیزی می‌شود که ترسناک است!
یکی از ساکنان هتل با پذیرش تماس می‌گیرد و از سر و صدا و جیغ‌هایی شکایت می‌کند که از اتاق کناریش شنیده می‌شود. به دلیل خالی بودن این اتاق موضوع به مدیر گزارش می‌شود و او شخصی را برای سرکشی اعزام می‌کند اما نگهبان متوجه موضوعی ترسناک می‌شود. آنچه دوربین‌های مدار بسته هتل ضبط کرده‌اند بدون دستکاری است!

مترجم: سمیه مقصود علی

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه