تنها ۲۰ درصد افراد موفق می‌شوند اختلاف بین تابلو‌ها را بیابند. شانس‌تان را امتحان کنید

0 8,661

شاید تابلوهای زیر به نظرتان آشنا برسد اما در هریک از این تابلوها تغییری به وجود آمده است. تنها ۲۰ درصد افراد متوجه این تغییر می‌شوند. به این ۹ تابلو نگاه کنید و ببینید در چند تابلو می‌توانید تفاوت‌ها را بیابید.

photo_2016-10-17_23-52-47 photo_2016-10-17_23-52-49 photo_2016-10-17_23-52-52 photo_2016-10-17_23-52-54 photo_2016-10-17_23-52-57 photo_2016-10-17_23-52-59 photo_2016-10-17_23-53-02 photo_2016-10-17_23-53-05 photo_2016-10-17_23-53-07

پاسخ تست:

photo_2016-10-17_23-56-11 photo_2016-10-17_23-56-14 photo_2016-10-17_23-56-17 photo_2016-10-17_23-56-20 photo_2016-10-17_23-56-23 photo_2016-10-17_23-56-25 photo_2016-10-17_23-56-28 photo_2016-10-17_23-56-30 photo_2016-10-17_23-56-33

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه