گفتگوی اختصاصی با بهزاد فراهانی: به گلشیفته افتخار می کنم.

2 10,338

بهزاد فراهانی همیشه حرف های نگفته ای دارد که بهتر است از زبان خودش بشنوید از به گریه انداختن دخترها در سال های دور تا این روزها که می خواهد بگوید درباره ی شایعاتی که مردم درباره ی نظرش به گلشیفته می سازند ، دلخور است و معتقد است هنر خودش روزی خودش را ثابت می کند.

این گفتگوی اختصاصی را ببینید:

به اشتراک بگذارید

۲ دیدگاه

قرار دادن یک دیدگاه