با انجام این تست حافظه کوتاه مدت خود را محک بزنید

0 12,480

به این تصویر به مدت ۲ دقیقه با دقت نگاه کنید و تمام جزئیات را به خاطر بسپارید. سپس عکس را بپوشانید و به سئوال‌های زیر پاسخ دهید.

photo_2016-09-18_22-47-08


۱- چند نفر را در تصویر دیدید؟
۲- چند زن در تصویر بود؟
۳- چند گیاه دیدید؟
۴- چند نفر عینکی بودند؟
۵- چند چراغ دیدید؟
۶- چند حیوان در عکس بود؟
۷- چند نفر عینک آفتابی داشتند؟
۸- چند نفر کلاه به سر داشتند؟
۹- چند چمدان دیدید؟
۱۰- ساعت چند بود؟
۱۱- خانمی کلاه به سر داشت؟

اگر به ۹ سئوال جواب درست داده‌اید یعنی حافظه کوتاه مدت دیداری شما خوب است اما در غیر این صورت بهتر است کمی روی حافظه خود کار کنید. تمریناتی مثل یادآوری آنچه دیروز خورده‌اید یا آنچه خود شما یا همکارتان پوشیده بود مفید است. برای آنکه پاسخ درست را بیابید مجدد به عکس نگاه کنید.

مترجم: سمیه مقصود علی

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه