بزرگترین کشتی تفریحی جهان به آب انداخته شد

0 5,478

بزرگترین کشتی تفریحی جهان که درصنایع کشتی سازی فرانسه ساخته شده، برای اولین آزمایش‌های فنی در بندر«سن ناظر» محل ساخت آن به آب انداخته شد.

 این کشتی که «هارمونی دریا‌ها» نام گرفته با ۳۶۲ مترطول وشانزده طبقه با آغاز بهره برداری تجاری خواهد توانست ۸۰۰۰ مسافر وخدمه را هفته‌ها و یا ماه‌ها برآبهای اقیانوس‌های جهان به دوردست‌ترین سواحل تفریحی جهان ببرد. این کشتی که به شرکت آمریکایی «رویال کارائیب» تعلق دارد قرار است پس از آزمایش‌های مهندسی فنی و دریایی دردوازدهم ماه مه آینده، ۲۰۱۶ به کارفرمایان آمریکایی تحویل داده شود.

photo_2016-03-15_13-01-59

photo_2016-03-15_13-02-05

مشخصات این غول اقیانوس‌ها به قرار زیر است:
ظرفیت مسافر ۵ هزار و ۴۷۹ نفر
کابین‌های کشتی ۲ هزار و ۷۴۷ اطاق
خدمه کشتی ۲ هزار و ۳۹۴ نفر
وزن کشتی ۲۲۷ هزار و ۷۰۰ تن

 

 

 

این کشتی فرانسوی حتی دارای زمین های بسکتبال و زمین کوچکی برای بازی گلف است.در عقب کشتی یک سرسره آبی ساخته اند که از هر ده عرشه آن عبور می کند. طولانی ترین سرسره آبی در چنین کشتی هایی است. این کشتی به قیمت یک میلیارد یورو در ماه مه به سفارش دهنده آن تحویل داده می شود. در حال حاضر آخرین آزمایش کشتی تفریحی فرانسوی جریان دارد. قیمت ساخت کشتی دربندرفرانسوی «سن ناظر» نهصد میلیون یوروی اروپا اعلام شده است. این کشتی روزدوازدهم ماه مه ۲۰۱۶ مورد بهره‌برداری تجاری قرار خواهد گرفت. ازهم اکنون صد‌ها کابین کشتی برای اولین سفرفروخته شده است.

photo_2016-03-15_13-02-10

photo_2016-03-15_13-02-13

photo_2016-03-15_13-02-19

photo_2016-03-15_13-02-29

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه