از صدای مظفرالدین شاه تا خاطرات جمشید مشایخی از شنیدن رادیو در خانه همسایه

0 11,701

اگر می خواهید صدای مظفرالدین شاه را بشنوید یا بدانید علی نقی وزیری در رادیو چه می کرده ، اگر دلتان برای صدای جانی دالرتنگ شده یا می خواهیدجمشید مشایخی از خاطرات کودکی و اشتیاق شنیدن رادیو در منزل همسایه بگوید، یک لحظه مکث کنید

به اشتراک بگذارید

قرار دادن یک دیدگاه